lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Instytut » Struktura » Zakład Biofizyki

Zakład Biofizyki

Strona domowa:

http://biophys.umcs.lublin.pl/

Kierownik zakładu:

prof. dr hab. Wiesław Ignacy Gruszecki

Pracownicy:

Grudziński Wojciech
Kluczyk Dariusz
Krawczyk Stanisław
Luchowski Rafał
Mendes-Pinto Maria Manuela
Reszczyńska Emilia
Sielewiesiuk Jan
Sowiński Karol
Welc Renata

Główne kierunki badawcze:

Problematyka naukowa, którą zajmują się pracownicy Zakładu koncentruje się wokół zagadnień związanych z badaniem mechanizmów fizycznych odpowiedzialnych za regulację fotosyntetycznego transportu energii oraz ładunku elektrycznego. Ponadto prowadzone są prace eksperymentalne związane z badaniem własności strukturalnych oraz dynamicznych błon lipidowych. W badaniach naukowych stosowane są metody: spektroskopii absorpcyjnej, fluorescencji, rozpraszania ramanowskiego, FTIR, elektrochromizmu, DSC, monowarstw na powierzchni wody. W Zakładzie prowadzone są również prace związane z matematycznym modelowaniem kinetyki reakcji enzymatycznych.


Baza badawcza:

Współpraca:

 • Max Born Institute (Berlin, Germany)
 • Universität Potsdam (Potsdam, Germany)
 • University of California (Santa Cruz, USA)
 • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagieloński (Kraków)
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN (Warszawa)

Najważniejsze publikacje: Pokaż abstrakty


 1. R. Luchowski,T. Shtoyko,E. Matveeva,P. Sarkar,J. Borejdo,Z. Gryczynski,I. Gryczynski, Molecular fluorescence enhancement on fractal-like structures, Applied Spectroscopy, 64(), 2010, 578-583

 2. R. Luchowski,M. Szabelski,P. Sarkar,E. Apicella,K. Midde,S. Raut,J. Borejdo,Z. Gryczynski,I. Gryczynski, Fluorescence instrument response standards in two-photon time-resolved spectroscopy, Applied Spectroscopy, 64(), 2010, 918-922

 3. W. I. Gruszecki, Light-driven regulatory mechanisms in the photosynthetic antenna complex LHCII, Biochemical Society Transactions, 38(), 2010, 702-704

 4. W. I. Gruszecki,M. Zubik,R. Luchowski,E. Janik,W. Grudziński,M. Gospodarek,J. Goc,L. Fiedor,Z. Gryczynski,I. Gryczynski, Photoprotective role of the xanthophyll cycle studied by means of modeling of xanthophyll-LHCII interactions, Chemical Physics, 373(), 2010, 122-128

 5. R. Luchowski,E. G. Matveeva,T. Shtoyko,P. Sarkar,L. D. Patsenker,O. P. Klochko,E. A. Terpetschnig,J. Borejdo,I. Akopova,Z. Gryczynski,I. Gryczynski, Single molecule immunoassay on plasmonic platforms, Current Pharmaceutical Biotechnology, 11(), 2010, 96-102

 6. R. Luchowski,S. Sabnis,M. Szabelski,P. Sarkar,S. Raut,Z. Gryczynski,J. Borejdo,P. Bojarski,I. Gryczynski, Self-quenching of uranin: Instrument response function for color sensitive photo-detectors, Journal Luminescence, 130(), 2010, 2446-2451

 7. W. I. Gruszecki,R. Luchowski,M. Zubik,W. Grudziński,E. Janik,M. Gospodarek,J. Goc,Z. Gryczynski,I. Gryczynski, Blue-light-controlled photoprotection in plants at the level of the photosynthetic antenna complex LHCII, Journal of Plant Physiology, 167(), 2010, 69-73

 8. R. Luchowski,Z. Gryczynski,Z. Foldes-Papp,A. Chang,J. Borejdo,P. Sarkar,I. Gryczynski, Polarized fluorescent nanospheres, Optics Express, 18(), 2010, 4289-4299

 9. A. Zdyb,S. Krawczyk, Molecule-solid interaction: Electronic states of anthracene-9-carboxylic acid adsorbed on the surface of TiO2, Applied Surface Science, 256(), 2010, 4854-4858

 10. P. Sarkar,R. Luchowski,S. Raut,N. Sabnis,A. Remaley,A. G. Lacko,S. Thamake,Z. Gryczynski,I. Gryczynski, Studies on solvatochromic properties of aminophenylstyryl-quinolinum dye LDS 798 and its application in studying submicron lipid based structure, Biophysical Chemistry, 153(), 2010, 61-69

 11. A. Mukerjee,R. Luchowski,A. P. Ranjan,S. Raut,J. K. Vishwanatha,Z. Gryczynski,I. Gryczynski, Enhanced fluorescence of curcumin on plasmonic platforms, Current Pharmaceutical Biotechnology, 11(), 2010, 223-228

 12. M. Kulma,M. Hereć,W. Grudziński,G. Anderluh,W. I. Gruszecki,K. Kwiatkowska,A. Sobota, Sphingomyelin-rich domains are sites of lysenin oligomerization: Implications for raft studies, Biochimica et Biophysica Acta -Biomembranes, 1798(), 2010, 471-481

 13. P. Mettikolla,N. Calander,R. Luchowski,I. Gryczynski,Z. Gryczynski,J. Borejdo, Kinetics of a single cross-bridge in familial hypertrophic cardiomyopathy heart muscle measured by reverse Kretschmann fluorescence, Journal Biomedical Optics, 15(), 2010, 017011 (1-9)

 14. P. Sarkar,S. Sridharan,R. Luchowski,S. Desai,B. Dworecki,M. Nlend,Z. Gryczynski,I. Gryczynski, Photophysical properties of a new DyLight 594 dye, Journal of Photochemistry and Photobiology B, 98(), 2010, 35-39

 15. E. Janik,W. Maksymiec,W. I. Gruszecki, The photoprotective mechanisms in Secale cereale leaves under Cu and high light stress condition, Journal of Photochemistry and Photobiology B, 101(), 2010, 47-52

 16. I. Rumak,K. Gieczewska,B. Kierdaszuk,W. I. Gruszecki,A. Mostowska,R. Mazur,M. Garstka, 3-D modelling of chloroplast structure under (Mg2+) magnesium ion treatment. Relationship between thylakoid membrane arrangement and stacking, Biochimica et Biophysica Acta -Bioenergetics, 1797(), 2010, 1736-1748

 17. P. Muthu,P. Mettikolla,N. Calander,R. Luchowski,I. Gryczynski,Z. Gryczynski,D. Szczesna-Cordary,J. Borejdo, Single molecule kinetics in the familial hypertrophic cardiomyopathy D166V mutant mouse heart, J ournal of Molecular and Cellular Cardiology, 48(), 2010, 989-998

 18. V. M. Trusova,G. P. Gorbenko,P. Sarkar,R. Luchowski,I. Akopova,L. D. Patsenker,O. Klochko,A. L. Tatarets,Y. O. Kudriavtseva,E. A. Terpetschnig,I. Gryczynski,Z. Gryczynski, Forster resonance energy transfer evidence for lysozyme oligomerization in lipid environment, Journal Physical Chemistry, 114(), 2010, 16773–16782

 19. S. Graham,M. Ding,Y. F. Ding,S. Sours-Brothers,R. Luchowski,Z. Gryczynski,T. Yorio,H. Y. Ma,R. Ma, Canonical transient receptor potential 6 (TRPC6) a redox-regulated cation channel, Journal of Biolgical Chemistry, 285(), 2010, 23464-23474

 20. E. Janik,W. Maksymiec,R. Mazur,M. Garstka,W. I. Gruszecki, Structural and Functional Modifications of the Major Light-Harvesting Complex II in Cadmium- or Copper-Treated Secale cereale, Plant and Cell Physiology, 51(), 2010, 1330-1340

 21. S. Awasthi,S. S. Singhal,S. Yadav,J. Singhal,R. Vatsyayan,E. Zajac,R. Luchowski,J. Borvak,K. Gryczynski,Y. C. Awasthi, A central role of RLIP76 in regulation of glycemic control, Diabetes, 59(), 2010, 714-725

 22. W. I. Gruszecki, R. Luchowski, M. Gagos, M. Arczewska, P. Sarkar, M. Herec, B. Mysliwa-Kurdziel, K. Strzalka, I. Gryczynski, Z. Gryczynski, Molecular organization of antifungal antibiotic amphotericin B in lipid monolayers studied by means of Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy, Biophysical Chemistry, 143(), 2009, 95-101

 23. W. I. Gruszecki, M. Gospodarek, W. Grudziński, R. Mazur, K. Gieczewska, M. Garstka, Light-induced Change of Configuration of the LHCII-Bound Xanthophyll (Tentatively Assigned to Violaxanthin): A Resonance Raman Study, Jorunal Physics Chemistry B, 113(), 2009, 2506-2512

 24. W. I. Gruszecki, E. Janik, R. Luchowski, P. Kernen, W. Grudziński, I. Gryczynski, Z. Gryczynski, Supramolecular Organization of the Main Photosynthetic Antenna Complex LHCII: A Monomolecular Layer Study, Langmuir, 25(), 2009, 9384–9391

 25. R. Luchowski, P. Kapusta, M. Szabelski, P. Sarkar, J. Borejdo, Z. Gryczynski, I. Gryczynski, Forster resonance energy transfer (FRET)-based picosecond lifetime reference for instrument response evaluation, Measurement Science and Technology, 20(), 2009, 095601 (1-7)

 26. R. Luchowski, Z. Gryczynski, P. Sarkar, J. Borejdo, M. Szabelski, P. Kapusta, I. Gryczynski, Instrument response standard in time-resolved fluorescence, Review of Scientific Instruments, 80(), 2009, 033109 (1-6)

 27. P. Mettikolla, R. Luchowski, I. Gryczynski, Z. Gryczynski, D. Szczesna-Cordary, J. Borejdo, Fluorescence Lifetime of Actin in the Familial Hypertrophic Cardiomyopathy Transgenic Heart, Biochemistry, 48(), 2009, 1264-1271

 28. A. Nawrocka, A. Zdyb, S. Krawczyk, Stark spectroscopy of charge-transfer transitions in catechol- sensitized TiO2 nanoparticles, Chemical Physics Letters, 475(), 2009, 272-276

 29. T. J. Sorensen, B. W. Laursen, R. Luchowski, T. Shtoyko, I. Akopova, Z. Gryczynski, I. Gryczynski, Enhanced fluorescence emission of Me-ADOTA(+) by self-assembled silver nanoparticles on a gold film, Chemical Physics Letters, 476(), 2009, 46-50

 30. P. Sarkar, S. Sridharan, R. Luchowski, S. Desai, B. Dworecki, M. Nlend, Z. Gryczynski, I. Gryczynski, Photophysical properties of a new DyLight 594 dye, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, (), 2009, doi:10.1016/ j.jphotobiol.2009.10.005

 31. J. Widomska, A. Kostecka-Gugala, D. Latowski, W. I. Gruszecki, K. Strzalka, Calorimetric studies of the effect of cis-carotenoids on the thermotropic phase behavior of phosphatidylcholine bilayers, Biophysical Chemistry, 140(), 2009, 108-114

 32. K. Olejnik, D. Plochocka, M. Grynberg, G. Goch, W. I. Gruszecki, T. Basinska, E. Kraszewska, Mutational analysis of the AtNUDT7 Nudix hydrolase from Arabidopsis thaliana reveals residues required for protein quaternary structure formation and activity, Acta Biochimica Polonica, 56(), 2009, 291-300

 33. Luchowski, R. Sarkar, P. Bharill, S. Laczko, G. Borejdo, J. Gryczynski, Z. Gryczynski, I., Fluorescence polarization standard for near infrared spectroscopy and microscopy, Applied Optics, 47(), 2008, 6257-6265

 34. Marczak, M. Mazur, A. Gruszecki, W. Skorupska, A., PssO a unique extracellular protein important for exopolysaccharide synthesis in Rhizobium leguminosarum bv. trifolii, Biochimie, 90(), 2008, 1781-1790

 35. Grzyb, J. Gagoś, M. Gruszecki, W. Bojko, M. Strzałka , K., Interaction of ferredoxin:NADP+ oxidoreductase with model membranes, Biochimica et Biophysica Acta- Biomembranes, 1778(), 2008, 133-142

 36. Hereć, M. Gagoś, M. Kulma, M. Kwiatkowska, K. Sobota, A. Gruszecki, W., Secondary structure and orientation of the pore-forming toxin lysenin in a sphingomyelin-containing membrane, Biochimica et Biophysica Acta- Biomembranes, 1778(), 2008, 872-879

 37. Kupisz, K. Sujak, A. Patyra, M. Trębacz, K. Gruszecki, W., Can membrane-bound carotenoid pigment zeaxanthin carry out a transmembrane proton transfer?, Biochimica et Biophysica Acta- Biomembranes, 1778(), 2008, 2334-2340

 38. Okulski, W. Sujak, A. Gruszecki, W., Dipalmitoylphosphatidylcholine membranes modified with carotenoid pigment lutein: Experiment versus Monte Carlo simulation study of the membrane organization, Biochimica et Biophysica Acta- Biomembranes, 1778(), 2008, 2105-2118

 39. Gagoś, M. Gruszecki, W., Organization of polyene antibiotic amphotericin B at the argon-water interface, Biophysical Chemistry, 137(), 2008, 110-115

 40. Gagoś, M. Hereć, M. Arczewska, M. Czernel, G. Dalla Serra, M. Gruszecki, W., Anomalously high aggregation level of the polyene antibiotic amphotericin B in acidic medium: implications for the biological action, Biophysical Chemistry, 136(), 2008, 44-49

 41. Luchowski, R. Matveeva, E. Gryczynski, I. Terpetschnig, E. Patsenker, L. Laczko, G. Borejdo, J. Gryczynski, Z., Single molecule studies of multiple-fluorophore labeled antibodies. Effect of homo-FRET on the number of photons available before photobleaching, Current Pharmaceutical Biotechnology, 9(), 2008, 411-420

 42. Janik, E. Grudziński, W. Gruszecki, W. Krupa, Z., The xanthophyll cycle pigments in Secale cereale leaves under combined Cd and high light stress conditions, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 90(), 2008, 47-52

 43. Nawrocka, A. Krawczyk, S., Electronic excited state of alizarin dye adsorbed on TiO2 nanoparticles: A study by electroabsorption (Stark effect) spectroscopy, Journal of Physical Chemistry C, 112(), 2008, 10233-10241

 44. Gruszecki, W. Janik, E. Grudzinski, W. Kernen, P. Gospodarek, M. Maksymiec, W. Krupa, Z., Specific molecular aggregation of photosynthetic pigment-protein complex LHCII, Single Molecule Spectroscopy and Imaging - Proceedings of SPI, (), 2008, 6862, 68620W-1-8

 45. Sielewiesiuk, J., Zamknięty system centrów pobudliwych jako model cyrkumnutacji, Błony Biologiczne Monografia pod redakcją J. Gabrielskiej i P. Misiaka, (), 2008, 104-110

 46. Sujak, A. Gagos, M. Serra, M.D. Gruszecki, W.I., Organization of two-component monomolecular layers formed with dipalmitoylphosphatidylcholine and the carotenoid pigment, canthaxanthin, Molecular Membrane Biology, 24(5-6), 2007, 431-441

 47. Herec, M. Islamov, A. Kuklin, A. Gagos, M. Gruszecki, W.I., Effect of antibiotic amphotericin B on structural and dynamic properties of lipid membranes formed with egg yolk phosphatidylcholine, Chemistry And Physics Of Lipids, 147(2), 2007, 78-86

 48. Pawllikowska-Pawlega, B. Gruszecki, W.I. Misiak, L. Paduch, R. Piersiak, T. Zarzyka, B. Pawelec, J. Gawron, A., Modification of membranes by quercetin, a naturally occurring flavonoid, via its incorporation in the polar head group, Biochimica et Biophysica Acta – Biomembranes , 1768(), 2007, 2195-2204

 49. Sujak, A. Strzałka, K. Gruszecki, W.I., Thermotropic phase behaviour of lipid bilayers containing carotenoid pigment cathaxanthin: a differential scanning calorimetry study, Chemistry and Physics of Lipids, 145(), 2007, 1-12

 50. Legall, H. Stiel, H. Beck, M. Leupold, D. Gruszecki, W.I. Lokstein, H. , Near edge X-ray absorption fine structure spectroscopy (NEXAFS) of pigment-protein complexes: Peridinin-chlorophyll a protein (PCP) of Amphidinium carterae, Journal of Biochemical and Biophysical Methods, 70(), 2007, 369-376

 51. Krawczyk, S. Luchowski, R., Electronic excited states of polynucleotides: a study by electroabsorption spectroscopy, Journal of Physical Chemistry B, 111(), 2007, 1213-1221

 52. Gruszecki, W. I. Grudzinski, W. Gospodarek, M. Patyra, M. Maksymiec, W., Xanthophyll-induced aggregation of LHCII as a switch between light-harvesting and energy dissipation systems, Biochimica Et Biophysica Acta-Bioenergetics, 1757(11), 2006, 1504-1511

 53. Marczak, M. Mazur, A. Krol, J. E. Gruszecki, W. I. Skorupska, A., Lipoprotein PssN of Rhizobium leguminosarum bv. trifolii: Subcellular localization and possible involvement in exopolysaccharide export, Journal of Bacteriology, 188(19), 2006, 6943-6952

 54. Gabrielska, J. Gagos, M. Gubernator, J. Gruszecki, W. I., Binding of antibiotic amphotericin B to lipid membranes: A H-1 NMR study, Febs Letters, 580(11), 2006, 2677-2685

 55. Gruszecki, W. I. Gospodarek, M. Jaskowska, A. Spiewla, E., Adaptation of the photosynthetic apparatus of Nitellopsis obtusa to changing light intensity at the molecular level: different pathways of a singlet excitation quenching, Acta Physiologiae Plantarum, 28(2), 2006, 127-136

 56. Krawczyk, S. Jazurek, B. Luchowski, R. Wiacek, D., Electroabsorption spectra of carotenoid isomers: Conformational modulation of polarizability vs. induced dipole moments, Chemical Physics, 326(2-3), 2006, 465-470

 57. Gagos, M. Gabrielska, J. Dalla Serra, M. Gruszecki, W. I., Binding of antibiotic amphotericin B to lipid membranes: monomolecular layer technique and linear dichroism-FTIR studies, Molecular Membrane Biology, 22(5), 2005, 433-442

 58. Milanowska, J. Gruszecki, W. I., Heat-induced and light-induced isomerization of the xanthophyll pigment zeaxanthin, Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 80(3), 2005, 178-186

 59. Herec, M. Dziubinska, H. Trebacz, K. Morzycki, J. W. Gruszecki, W. I., An effect of antibiotic amphotericin B on ion transport across model lipid membranes and tonoplast membranes, Biochemical Pharmacology, 70(5), 2005, 668-675

 60. Gagos, M. Menestrina, G. Niewiadomy, A. Gruszecki, W. I., Molecular organization of the antifungal and anticancer drug 2- (2,4-dihydroxyphenylo)-5,6-dichlorobenzothiazole in solution and in monolayers: An effect of pH, Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 80(2), 2005, 101-106

 61. Gruszecki, W. I. Strzalka, K., Carotenoids as modulators of lipid membrane physical properties, Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular Basis of Disease, 1740(2), 2005, 108-115

 62. Gruszecki, W. I. Stiel, H. Niedzwiedzki, D. Beck, A. Milanowska, J. Lokstein, H. Leupold, D., Towards elucidating the energy of the first excited singlet state of xanthophyll cycle pigments by X-ray absorption spectroscopy, Biochimica Et Biophysica Acta-Bioenergetics, 1708(1), 2005, 102-107

 63. Niedzwiedzki, D. Krupa, Z. Gruszecki, W. I., Temperature-induced isomerization of violaxanthin in organic solvents and in light-harvesting complex II, Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 78(2), 2005, 109-114

 64. Luchowski, R. Krawczyk, S., Electro absorption (Stark effect) spectroscopy of monomeric purine and pyrimidine bases, Chemical Physics, 314(1-3), 2005, 309-316

 65. Gagos, M. Niewiadomy, A. Gruszecki, W. I., Molecular organization of the antifungal and anticancer drug 2- (2,4-dihydroxyphenylo)-5,6-dichlorobenzothiazole (dHBBT) in solution and in lipid membranes studied by means of electronic absorption spectroscopy, Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 76(1-3), 2004, 33-40

 66. Iwaszko, E. Wardak, A. Krupa, Z. Gruszecki, W. I., Ion transport across model lipid membranes containing light- harvesting complex II: an effect of light, Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 74(1), 2004, 13-21

 67. Olszowka, D. Krawczyk, S. Maksymiec, W., A study of molecular interactions in light-harvesting complexes LHCIIb, CP29CP26 and CP24 by Stark effect spectroscopy, Biochimica Et Biophysica Acta-Bioenergetics, 1657(1), 2004, 61-70

 68. Tsvetkova, T. Angelov, O. Sendova-Vassileva, M. Dimova-Malinovska, D. Bischoff, L. Adriaenssens, G. J. Grudzinski, W. Zuk, J., Structural and optical properties modification of a-SiC : H by Ga+ ion implantation, Vacuum, 70(2-3), 2003, 467-470

 69. Milanowska, J. Polit, A. Wasylewski, Z. Gruszecki, W. I., Interaction of isomeric forms of xanthophyll pigment zeaxanthin with dipalmitoylphosphatidylcholine studied in monomolecular layers, Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 72(1-3), 2003, 1-9

 70. Gruszecki, W. I. Herec, M., Dimers of polyene antibiotic amphotericin B, Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 72(1-3), 2003, 103-105

 71. Pawlikowska-Pawlega, B. Gruszecki, W. I. Misiak, L. E. Gawron, A., The study of the quercetin action on human erythrocyte membranes, Biochemical Pharmacology, 66(4), 2003, 605-612

 72. Gruszecki, W. I. Gagos, M. Herec, M. Kernen, P., Organization of antibiotic amphotericin B in model lipid membranes. A mini review, Cellular & Molecular Biology Letters, 8(1), 2003, 161-170

 73. Niedzwiedzki, D. Gruszecki, W. I., Interaction between chlorophyll a and violaxanthin in different steric conformations - Model studies in monomolecular layers, Colloids and Surfaces B-Biointerfaces, 28(1), 2003, 27-38

 74. Gruszecki, W. I. Gagos, M. Herec, M., Dimers of polyene antibiotic amphotericin B detected by means of fluorescence spectroscopy: molecular organization in solution and in lipid membranes, Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 69(1), 2003, 49-57

 75. Luchowski, R. Krawczyk, S., Stark effect spectroscopy of exciton states in the dimer of acridine orange, Chemical Physics, 293(1), 2003, 155-166

 76. Olszowka, D. Maksymiec, W. Krupa, Z. Krawczyk, S., Spectral analysis of pigment photobleaching in photosynthetic antenna complex LHCIIb, Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 70(1), 2003, 21-30

 77. Pazdzioch-Czochra, M. Malarczyk, E. Sielewiesiuk, J., Relationship of demethylation processes to veratric acid concentration and cell density in cultures of Rhodococcus erythropolis, Cell Biology International, 27(4), 2003, 325-336

 78. Grudzinski, W. Krupa, Z. Garstka, M. Maksymiec, W. Swartz, T. E. Gruszecki, W. I., Conformational rearrangements in light-harvesting complex II accompanying light-induced chlorophyll a fluorescence quenching, Biochimica Et Biophysica Acta-Bioenergetics, 1554(1-2), 2002, 108-117

 79. Sujak, A. Mazurek, P. Gruszecki, W. I., Xanthophyll pigments lutein and zeaxanthin in lipid multibilayers formed with dimyristoylphosphatidylcholine, Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 68(1), 2002, 39-44

 80. Gruszecki, W. I. Gagos, M. Kernen, P., Polyene antibiotic amphotericin B in monomolecular layers: spectrophotometric and scanning force microscopic analysis, Febs Letters, 524(1-3), 2002, 92-96

 81. Gruszecki, W. I. Trebacz, K. Iwaszko, E., Application of very small force measurements in monitoring the response of sunflower to weak blue light, Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 66(2), 2002, 141-147

 82. Sielewiesiuk, J., Why there are photodamages to photosystem II at low light intensities, Acta Physiologiae Plantarum, 24(4), 2002, 399-406

 83. Sielewiesiuk, J. Malarczyk, E., A cycle of enzymatic reactions that behaves like a neuronal circuit, Journal of Theoretical Biology, 214(2), 2002, 255-262

 84. Grudzinski, W. Matula, M. Sielewiesiuk, J. Kernen, P. Krupa, Z. Gruszecki, W. I., Effect of 13-cis violaxanthin on organization of light harvesting complex II in monomolecular layers, Biochimica Et Biophysica Acta-Bioenergetics, 1503(3), 2001, 291-302

 85. Gagos, M. Koper, R. Gruszecki, W. I., Spectrophotometric analysis of organisation of dipalmitoylphosphatidylcholine bilayers containing the polyene antibiotic amphotericin B, Biochimica Et Biophysica Acta-Biomembranes, 1511(1), 2001, 90-98

 86. Krawczyk, S. Olszowka, D., Spectral broadening and its effect in Stark spectra of carotenoids, Chemical Physics, 265(3), 2001, 335-347

 87. Krawczyk, S. Britton, G., A study of protein-carotenoid interactions in the astaxanthin- protein crustacyanin by absorption and Stark spectroscopy; evidence for the presence of three spectrally distinct species, Biochimica Et Biophysica Acta-Protein Structure and Molecular Enzymology, 1544(1-2), 2001, 301-310

 88. Sujak, A. Gruszecki, W. I., Organization of mixed monomolecular layers formed with the xanthophyll pigments lutein or zeaxanthin and dipalmitoylphosphatidylcholine at the argon-water interface, Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 59(1-3), 2000, 42-47

 89. Okulski, W. Sujak, A. Gruszecki, W. I., Dipalmitoylphosphatidylcholine membranes modified with zeaxanthin: numeric study of membrane organisation, Biochimica Et Biophysica Acta-Biomembranes, 1509(1-2), 2000, 216-228

 90. Sujak, A. Okulski, W. Gruszecki, W. I., Organisation of xanthophyll pigments lutein and zeaxanthin in lipid membranes formed with dipalmitoylphosphatidylcholine, Biochimica Et Biophysica Acta-Biomembranes, 1509(1-2), 2000, 255-263

 91. Gruszecki, W. I. Zelent, B. Tajmir-Riahi, H. A. Wang, G. M. Taleb, T. Veeranjaneyulu, K. Leblanc, R. M., Chlorophyll a-violaxanthin interactions in monolayers at air- water interface and in Langmuir-Blodgett films, Colloids and Surfaces B-Biointerfaces, 19(2), 2000, 117-125

 92. Janas, T. Nowotarski, K. Gruszecki, W. I. Janas, T., The effect of hexadecaprenol on molecular organisation and transport properties of model membranes, Acta Biochimica Polonica, 47(3), 2000, 661-673

 93. Wardak, A. Brodowski, R. Krupa, Z. Gruszecki, W. I., Effect of light-harvesting complex II on ion transport across model lipid membranes, Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 56(1), 2000, 12-18

 94. Sujak, A. Gabrielska, J. Grudzinski, W. Borc, R. Mazurek, P. Gruszecki, W. I., Lutein and zeaxanthin as protectors of lipid membranes against oxidative damage: The structural aspects, Archives of Biochemistry and Biophysics, 371(2), 1999, 301-307

 95. Gruszecki, W. I. Grudzinski, W. Matula, M. Kernen, P. Krupa, Z., Light-induced excitation quenching and structural transition in light-harvesting complex II, Photosynthesis Research, 59(2-3), 1999, 175-185

 96. Gruszecki, W. I. Grudzinski, W. Banaszek-Glos, A. Matula, M. Kernen, P. Krupa, Z. Sielewiesiuk, J., Xanthophyll pigments in light-harvesting complex II in monomolecular layers: localisation, energy transfer and orientation, Biochimica Et Biophysica Acta-Bioenergetics, 1412(2), 1999, 173-183

 97. Gruszecki, W. I. Sujak, A. Strzalka, K. Radunz, A. Schmid, G. H., Organisation of xanthophyll-lipid membranes studied by means of specific pigment antisera, spectrophotometry and monomolecular layer technique lutein versus zeaxanthin, Zeitschrift Fur Naturforschung C-a Journal of Biosciences, 54(7-8), 1999, 517-525

 98. Sielewiesiuk, J. Czubla, A. Malarczyk, E. Pazdzioch, M., Kinetic model for oscillations in a cycle of enzymatic reactions related to methoxyphenols transformation in Rhodococcus erythropolis culture, Cellular & Molecular Biology Letters, 4(1), 1999, 131-146

 99. Kernen, P. Gruszecki, W. I. Matula, M. Wagner, P. Ziegler, U. Krupa, Z., Light-harvesting complex II in monocomponent and mixed lipid- protein monolayers, Biochimica Et Biophysica Acta-Biomembranes, 1373(2), 1998, 289-298

 100. Wojtowicz, K. Gruszecki, W. I. Walicka, M. Barwicz, J., Effect of amphotericin B on dipalmitoylphosphatidylcholine membranes: calorimetry, ultrasound absorption and monolayer technique studies, Biochimica Et Biophysica Acta-Biomembranes, 1373(1), 1998, 220-226

 101. Kernen, P. Gruszecki, W. I. Matula, M. Wagner, P. Ziegler, U. Krupa, Z., Spectroscopic studies and scanning force microscopy of light- harvesting complex II in supported protein and lipid monolayers, Biophysical Journal, 74(2), 1998, A75-A75

 102. Krawczyk, S., Excited states and electrochromism of radical cation of the carotenoid astaxanthin, Chemical Physics Letters, 294(4-5), 1998, 351-356

 103. Krawczyk, S., Absorption and electroabsorption spectra of carotenoid cation radical and dication, Chemical Physics, 230(2-3), 1998, 297-304

 104. Gruszecki, W. I. Wardak, A. Maksymiec, W., The effect of blue light on electron transport in photosystem II reconstituted in planar bilayer lipid membrane, Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 39(3), 1997, 265-268

 105. Gruszecki, W. I. Strzalka, K. Radunz, A. Schmid, G. H., Cyclic electron flow around photosystem II as examined by photosynthetic oxygen evolution induced by short light flashes, Zeitschrift Fur Naturforschung C-a Journal of Biosciences, 52(3-4), 1997, 175-179

 106. Gruszecki, W. I. Matula, M. Naomi, K. C. Koyama, Y. Krupa, Z., Cis-trans-isomerization of violaxanthin in LHC II: Violaxanthin isomerization cycle within the violaxanthin cycle, Biochimica Et Biophysica Acta-Bioenergetics, 1319(2-3), 1997, 267-274

 107. Gruszecki, W. I. Matula, M. MysliwaKurdziel, B. Kernen, P. Krupa, Z. Strzalka, K., Effect of xanthophyll pigments on fluorescence of chlorophyll a in LHC II embedded to liposomes, Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 37(1-2), 1997, 84-90

 108. Gabrielska, J. Gruszecki, W. I., Zeaxanthin (dihydroxy-beta-carotene but not beta-carotene rigidifies lipid membranes: A H-1-NMR study of carotenoid-egg phosphatidylcholine liposomes, Biochimica Et Biophysica Acta-Biomembranes, 1285(2), 1996, 167-174

 109. Wojtowicz, K. PawlikowskaPawlega, B. Gawron, A. Misiak, L. E. Gruszecki, W. I., Modifying effect of quercetin on the lipid membrane, Folia Histochemica Et Cytobiologica, 34(), 1996, 49-50

 110. Gruszecki, W. I. Matula, M. Daniluk, A. Krupa, Z., Increased heat emission in photosynthetic apparatus of rye subjected to light stress, Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 32(1-2), 1996, 67-69

 111. Gruszecki, W. I. Strzalka, K. Bader, K. P. Radunz, A. Schmid, G. H., Involvement of the xanthophyll cycle in regulation of cyclic electron flow around photosystem II, Zeitschrift Fur Naturforschung C-a Journal of Biosciences, 51(1-2), 1996, 47-52


[ powrót do pełnej listy zakładów ]