lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Instytut » Struktura » Pracownia Dydaktyki Fizyki

Pracownia Dydaktyki Fizyki

Kierownik zakładu:

dr Waldemar Berej

Pracownicy:

Wiertel Małgorzata

Główne kierunki badawcze:

Prowadzone s± badania zjawiska termoemisji jonowej i jej fluktuacji, dyfuzji powierzchniowej i termicznej desorpcji jonów. Inne badania dotycz± formowania się jonów i szybkich neutrałów w niejednorodnych obszarach wyładowania w gazie i ich oddziaływanie z powierzchni± ciała stałego. Kontynuowane s± badania nad studiowaniem podstaw fizyki na uniwersyteckich kierunkach przyrodniczych. Prowadzone s± prace z dziedziny dydaktyki fizyki.

Najważniejsze publikacje: Pokaż abstrakty


 1. P. Żukowski, F. F. Komarov, Cz. Karwat, K. Kiszczak, Cz. Kozak, A. S. Kamyshan, Depth distributions of elements in monoatomic and compound coatings deposited onto copper and silicon by IBAD, Vacuum, 83(), 2009, 204-207

 2. Wi¶niewski, A., Why a body is in the rest – studies of junior high school students’ conceptual knowledge structures, Research in Didactics of the Sciences, Monograph, Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, (), 2008, 394-398

 3. Karwat, Cz. Kiszczak, K. Komarov, F. Żukowski, P., Depth distribution of elements in coatings deposited onto copper and silicon by means of dynamic ion mixing, Kazimierz Dolny, Poland, Abstracts of VII–th International Conference on Ion Implantation and Other Applications of Ions and Electrons, ION 2008, (), 2008, 133

 4. Wi¶niewski, A., Why a body is in the rest – studies of junior high school students’ conceptual knowledge structures, Book of Abstracts III International Conference “Research in Didactics of the Sciences”, Kraków, Book of Abstracts III Interna­tional Conference “Research in Didactics of the Sciences”, Kraków, Poland, 2008., (), 2008, 73

 5. Kiszczak, K. Budzyński, M., Komora dyfuzyjna, Puławy, Materiały konferencyjne „Fizyka wysokich energii w edukacji szkolnej”, (), 2008,

 6. Berej, W. Matyjasek, J. Tryniecki, D. Woronowicz, M., Regular black holes in quadratic gravity, General Relativity and Gravitation, 38(5), 2006, 885-906

 7. Budzynski, P. Filiks, J. Zukowski, P. Kiszczak, K. Walczak, M., Effect of mixed N and Ar implantation on tribological properties of tool steel, Vacuum, 78(2-4), 2005, 685-692

 8. Bojko, E. B. Karwat, C. Kiszczak, K. Kolasik, M. Koltunowicz, T. Komarov, F. F. Komarov, A. F. Kozak, C. Wdowiak, A. Zukowski, P., Deposition of monoatomic and compound metal layers by the dynamic ion mixing, Vacuum, 78(2-4), 2005, 241-245

 9. Bojko, E. B. Karwat, C. Kiszczak, K. Kolasik, M. Koltunowicz, T. Komarov, F. F. Kozak, C. Romaniuk, F. A. Wdowiak, A. Zukowski, P., Electrical properties of contacts covered with multicomponent coatings by the dynamic ion mixing, Vacuum, 78(2-4), 2005, 495-502

 10. Taranko, E. Taranko, R. Wiertel, M., Electron transport in the multi-terminal quantum dot system, Optica Applicata, 35(3), 2005, 369-374

 11. Wiertel, M. Taranko, E. Taranko, R., Charge transfer dynamics in atom scattering on atoms adsorbed on metal surface: Effect of electron correlations, Vacuum, 78(2-4), 2005, 325-329

 12. Taranko, R. Wiertel, M. Taranko, E., Electron correlation effects in scattering of atom on the atom adsorbed on the metal surface, Vacuum, 74(2), 2004, 207-210

 13. Berej, W. Matyjasek, J., Quantized massive fields and semiclassical electrically charged black holes, Acta Physica Polonica B, 34(8), 2003, 3957-3975

 14. Komarov, F. F. Kamarou, A. A. Zukowski, P. Karwat, C. Sielanko, J. Kozak, C. M. Kiszczak, K., Ion beam assisted deposition of metal layers using a novel one beam system, Vacuum, 70(2-3), 2003, 215-220

 15. Budzynski, P. Tarkowski, P. Zukowski, P. Kiszczak, K. Kasietczuk, W., Influence of nitrogen ion beam assisted deposition of Cr on tribological properties of tool steel NW1, Vacuum, 70(2-3), 2003, 411-416

 16. Taranko, R. Taranko, E. Wiertel, M., Charge transfer in collisions of atoms with the metal surface: influence of surface adatoms structures, Vacuum, 72(1), 2003, 71-78

 17. Taranko, R. Taranko, E. Wiertel, M., Effect of an adsorbed atom on resonant charge exchange in atom scattering on metal surfaces, Acta Physica Polonica A, 103(5), 2003, 483-497

 18. Berej, W. Matyjasek, J., Vacuum polarization in the spacetime of a charged nonlinear black hole, Physical Review D, 66(2), 2002, art. no.-024022

 19. Wiertel, M. Taranko, E. Taranko, R., Influence of adsorbed atoms on the charge transfer in atom/ion- surface collision, Optica Applicata, 32(3), 2002, 301-305

 20. Wiertel, M. Taranko, E. Taranko, R., Resonant charge exchange in atom scattering on atoms adsorbed on metal surfaces, Acta Physica Polonica A, 101(6), 2002, 837-855

 21. Maczka, D. Kiszczak, K. Drozdziel, A. Pyszniak, K., Multiple ionization in plasma ion source of electromagnetic isotope separator, Vacuum, 58(2-3), 2000, 536-542

 22. Kiszczak, K., Cold hollow cathode ion source, Nukleonika, 44(2), 1999, 137-142

 23. Wiertel, M. Taranko, R. Taranko, E., Charge transfer dynamics in atom-metal surface collisions, Acta Physica Polonica A, 96(6), 1999, 769-783

 24. Szpikowski, S. Prochniak, L. Berej, W., Supersymmetry and exotic nuclei, Acta Physica Polonica B, 29(1-2), 1998, 301-311

 25. Wronski, Z. Murlak-Stachura, H., The energy distributions of major ions in the cathode zone of a strongly abnormal nitrogen DC glow discharge, Vacuum, 49(2), 1998, 97-100

 26. Arvieu, R. Rozmej, P. Berej, W., Time-dependent partial waves and vortex rings in the dynamics of wavepackets, Journal of Physics a-Mathematical and General, 30(15), 1997, 5381-5392

 27. Prochniak, L. Szpikowski, S. Berej, W., Binding energy of the sd shell nuclei in the supersymmetric model, Journal of Physics G-Nuclear and Particle Physics, 23(6), 1997, 705-715

 28. Rozmej, P. Berej, W. Arvieu, R., New mechanism of collapse and revival in wave packet dynamics due to spin-orbit interaction, Acta Physica Polonica B, 28(1-2), 1997, 243-255


[ powrót do pełnej listy zakładów ]